Chính sách bán hàng mới nhất ngày 09/2019

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG THE SAPPHIRE 1(ÁP DỤNG TỪ 01.9.2019)

  • PA1: Trả  100% GTCH được CK 9.5%
  • Dòng tiền: 50tr cọc, trong 7 ngày + 10%, 15 ngày sau ký hđmb + 90%).
  • PA2: Đóng theo tiến độ xây dựng được CK 1,5%
  • Dòng tiền: 50tr cọc, trong 7 ngày + 10% ký hđmb, 25/11/2019 + 10%, 25/12/2019 + 10%, 25/03/2020 + 10%, 25/06/2020 + 10%, 25/08/2020 + 10%, 25/10/2020 + 15%, nhận nhà + 25%.
  • PA3: Vốn tự có 30%, vay ngân hàng 70% trả góp 35 năm.

Trong PA3 có 2 phương án nhỏ:

  • TH1: Hỗ trợ gốc =0 + lãi trả ngay đến 31/3/2021 được CK 12%. Lãi suất từ khi ngân hàng giải ngân tới 31/3/2021 là 8,6%.
  • TH2: Hỗ trợ lãi suất =0, gốc =0 đến 31/3/2021 được CK 1.5%.
  • Dòng tiền: 50tr cọc, trong 7 ngày + 10%, 25/9/2019 + 10%, 25/12/2019 + 10%), từ 01/4/2021 trả gốc và lãi( lãi = lãi suất tiền gửi + biên độ  3,5%( Techcombank).

Bàn giao nhà dự kiến: tháng 9 -11/2020